วิธีการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล
วอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่เล่นโดยผู้เล่นสองทีมบนสนามที่แบ่งแดนด้วยตาข่าย ทีมหนึ่ง ๆ จะมีผู้ลงเล่นฝ่ายละ 6 คน แบ่งเป็นผู้เล่นแถวหน้าและแถวหลัง แถวละ 3 คนจุดมุ่งหมายการเล่นและการแข่งขัน คือการส่งลูกข้ามตาข่ายให้ตกลงในแดนฝ่ายตรงข้ามและป้องกันไม่ให้ทีมตรงข้ามส่งลูกข้ามตาข่ายมาตกในพื้นที่ของตนการเล่นเริ่มต้นเมื่อทำการเสิร์ฟลูกบอล โดยผู้เสิร์ฟส่งลูกมือเดียวให้ข้ามไปยังทีมตรงข้าม การเล่นจะดำเนินไปจนกว่าลูกบอลจะตกลงพื้น ฝ่ายเสิร์ฟจะเป็นฝ่ายรุก อีกฝ่ายเป็นฝ่ายรับ แต่ละทีมจะถูกลูกบอลได้ 3 ครั้งในการส่งลูกบอลกลับไปยังอีกฝ่าย ยกเว้นการถูกลูกบอลในการสกัดกั้นการสกัดกั้น คือการป้องกันไม่ให้ลูกบอลตกในแดนของตน เป็นการเล่นของผู้ที่อยู่ชิดใกล้ตาข่าย สกัดกั้นคราวละ 1-3 คนเท่านั้นการชนะในแต่ละเซต คือทีมที่ทำคะแนนได้ 25 คะแนนก่อน และมีคะแนนนำฝ่ายตรงข้ามอย่างน้อย 2 คะแนน ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน 24-24 ผู้ชนะเซตนั้นต้องมีคะแนนมากกว่า 2 คะแนน เช่น 26-24 หรือ 27-25 เป็นต้นการชนะในการแข่งขัน Winner Of A Match ทีมที่ชนะได้ 3 เซตก่อน ในกรณีที่ชนะเสมอกัน 2 ต่อ 2 เซต ให้ถือเอาเซตที่ 5 เป็นเซตตัดสิน โดยเล่นถึงคะแนนที่ 15 คะแนน และมีคะแนนนำฝ่ายตรงข้ามอย่างน้อย 2 คะแนน